صفحه نخست درباره ما

درباره ما

سایت « اندیشه گران»  یک شبکه اطلاع رسانی، علمی، تحلیلی، فرهنگی، دینی، انتقادی واصلاح طلب است. این شبکه، چنان که از نامش پیداست، درپی یافتن اندیشه های جدید وافکار سازنده در زمینه های  مختلف وبخصوص در موضوعات دینی است.

باورها

* اندیشه گران، باور دارد که جوامع انسانی وبخصوص جوامع اسلامی از خشونت وتعصب وتبعیض آکنده شده است. آدمکشی، ترور، وتجاوز به جان ومال مردم چنان اوج گرفته است که ممکن است به تباهی انسانیت بینجامد! نیک می دانیم که اکثر این خشونت ها بخصوص در کشور های اسلامی، با انگیزه های ظاهرا دینی وبا برداشت های یکسویه از مبانی اسلامی وسوء استفاده از عرق مذهبی جوانان مسلمان انجام می شود.

* اندیشه گران، باور دارد که خشونت تنها با اسلحه سرد وگرم ویا عملیات انتحاری ویا محاکمات فرمایشی فرجام نمی یابد؛ بلکه در خطبه های نماز جمعه، سخنرانی های مساجد، فتواهای دینی، مقالات مطبوعاتی که مروج خشونت ذهنی، دگم اندیشی، تعصب فرقه ای، فرد یا نظریه ای را حق مطلق دانستن ودیدگاه های دیگر را باطل مطلق جلوه دادن و… هر آنچه که حرمت انسان و انسانیت را خدشه دار می نماید، نیز تبلور پیدا می کند ومی تواند زندگی انسانی را با خطر مواجه کند.

* اندیشه گران، به اسلام اصلاح طلبانه ، عدالت مداروعدالت گستر اعتقاد دارد ودین آزادی بخش را تحت عنوان: شریعت بر دو مبنا، ترویج وتبلیغ می کند واسلام را مبتنی براصول وضوابط قرآنی وخرد انسانی می داند واعتقاد دارد که مسلمانان همانند سایر فرزندان بشر، از راه های دموکراتیک ورقابت های سالم درعرصه های عمومی ومدیریت اجتماعی مشارکت نمایند واز هرگونه امتیاز طلبی ویا انحصار قدرت، تحت لوای دین، پرهیز کنند.

اندیشه گران باوردارد؛ تازمانی که شریعت اسلامی وبخصوص فقه اسلامی اصلاح نشود ودیدگاه مردم درباره احکام دینی تغییر نکند وعلمای مسلمان عقاید متعصبانه خودرا تعدیل نکنند؛ جوامع اسلامی قابل اصلاح نخواهند بود ودر نهایت خشونت های دینی ومذهبی مهار نخواهند شد. بدین لحاظ، سایت اندیشه گران، خودرا ملزم می داند که در کنار اصلاح طلبان دینی باشد ودر جهت اصلاح فقه اسلامی به روایت تشیع اثنی عشری بپردازد. یعنی فقه شیعه را بازخوانی نماید ونقاط ناسازگار با کتاب وعقل را به امت اسلامی معرفی کند!

اهداف

۱ – سایت اندیشه گران، با هدف بسط آگاهی های سیاسی، اجتماعی ،  ودینی ایجاد شده است ودر جهت گردش آزاد اطلاعات، اخبار واندیشه ها فعالیت می کند.‌

۲ – آزادی وبرابری

اندیشه گران ، مخالف هرگونه تبعیض جنسی، قومیّ، دینی، مذهبی‌ و نژادی است و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان وجهان کوشش می کند.

هرکشوری، سرزمین مشترک همه اقوام ساکن درآن کشور است  و تمامی‌افراد در برابر قانون برابر و از حقوق مساوی برخوردارند. ازاین رو، داشتن دین یا نژاد یا جنس ویا طبقه خاص باعث امتیاز بیشتر نیست. سایت اندیشه گران، می کوشد که تساوی حقوقی انسان ها وتساوی حقوقی ادیان ومذاهب را در شعاع تبلیغاتی خود قراداده وبرای مستند سازی اندیشه های خود از قرآن مقدس وخرد بشری کمک بگیرد.

۳ – جانبداری از آزادی عقیده

طرفداری از تساوی حقوقی شهر وندان، بدون حمایت از آزادی عقیده وبدون مقرر داشتن  تساوی حقوقی ادیان ومذاهب، بی معنا وبی نتیجه است؛ چراکه ادیان ومذا هب بخشی از انسان ها محسوب می شوند ونمی توان بین حقوق اجتماعی وسیاسی ومدنی شخص با حقوق مذهبی اش تفکیک قایل شد؛ زیرا امور مذهبی نیز از حقوق اجتماعی ومدنی انسان محسوب می شود. به عبارت دیگر چگونه ممکن است کسی دارای حقوق مساوی شهر وندی باشد؛ ولی باورها وعقایدش سرکوب شود ویا او به لحاظ داشتن عقیده ای تحت پیگرد قرار گیرد!

بنا به مراتب، دفاع از آزادی عقیده وحق حیات مسالمت آمیز تمام ادیان ومذاهب، در کشورهای جهان ازاهداف مهم این شبکه است.  اندیشه گران ،  تبلیغ وترویج آزادی عقیده وتساوی حقوقی ادیان ومذاهب ویا حق حضور وحیات آزاد ادیان ومذاهب در کشور های جهان را عامل موثر در حفظ صلح وثبات جهانی دانسته ازآن دفاع می کند ومعتقد است تعدی نکردن به عقاید دیگران مانند تعدی نکردن به سایر حقوق آنان بوده و در فروکاستن خشونت موثر است.

مسلما، همه ادیان ومذاهب از حقانیت ویا درستی برابر برخوردار نمی باشند؛ ولی باید از حق حیات برابروحضورآزاد در جوامع مختلف بر خوردار باشند، تاشهر وندان کشورها ناچار نباشند بلحاظ داشتن عقیده خاص دینی ومذهبی از بخشی از حقوق شهر وندی خود صرف نظر کنند ویا بر خلاف میلشان محروم شوند.

 

شریعت بر دو مبنا

از آنجا که مساله دنیداری، بهانه ای برای خشونت ورزی شده است، بهتر است افکار واندیشه های دینی به نحو بهتر وسازنده تری عرضه شود واسلام به عنوان مکتب صلح وسلامت ودین رافت ورحمت، چنان که هست معرفی شود.

« اندیشه گران » ، اسلام قرآنی ورحمانی را ضامن ارتقای اخلاقی مسلمانان می داند وسعی می کند چهره واقعی دین را به جامعه بشری نشان دهد. چهره ای که رسول گرامی اسلام از طریق وحی عرضه داشته است وتنها سند مکتوب آن قرآن است. قرآن کتاب عدالت وانصاف ومروت است. قرآن کتاب تفکر وتعقل است. قرآن کتاب عفو واغماض وگذشت ومدارا ومراعات حقوق دیگران است.

اندیشه گران، مبانی اجتهادی خودرا در مسایل دینی وبیان شریعت اسلامی بر دومبنای ( کتاب وعقل )، قرارداده است. مبانی کتاب وعقل که حجت ظاهری وباطنی انسان هستند، ضامن سعادت معنوی بشر اند ومی توانند خشونت های فرقه ای وحدیثی وفتوایی را مهار کنند وهمه ابنای بشر را به زندگی صلح آمیز وحیات مشترک در سرزمین خداوند وکره خاکی دعوت نمایند.

 

خط مشی

اندیشه گران، در حالی که  سعی‌ می‌کند دیدگاه‌های خودرا بیان کند، اما از تنوع فکری وفرهنگی وابراز دیدگاهای مختلف با توسل به روش های اخلاقی ، مسالمت آمیز، منطقی ودموکراتیک با رعایت ضوابط گفت وگوی علمی استقبال می کند. احترام به حقوق دیگران وحق پاسخ گویی برای افراد را از اصول رفتاری خود می داند.

اندیشه گران، ضمن احترام به  افکار واندیشه دیگران و باور به آزادی عمل آنان ، حق آزادی عمل را برای خود نیز لازم و محفوظ می دارد و به ترویج دیدگاه های سیاسی و عقیدتی خود می پردازد.

اداره اندیشه گران

اندیشه گران ، ازلحاظ اداری ومالی مستقل است وبهیچ گروه یا سازمان دولتی ویا دولت های اسلامی وغیر اسلامی وابسته نیست.

این شبکه، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله محقق نسب است وبه عنوان شبکه خصوصی محسوب می شود. کلیه هزینه هایش نیز به صورت شخصی تامین می گردد. این پایگاه، کمک های مشروط را از هیچ فردی قبول نمی کند واما کمک های مادی ومعنوی بدون قید وشرط را از هرکسی می پذیرد.

مسولیت هر اثر بر عهده خالق آن می باشد. اندیشه گران تنها پاسخگوی نوشته هایی است که با امضای اندیشه گران ویا مدیریت سایت انتشار یابند.

کپی برداری ونقل مطالب از سایت اندیشه گران،  با ذکر منبع بلا اشکال است.

شورای سر دبیری اندیشه گران

۴ / ۸ / ۲۰۱۶ پاریس

رفتن به نوار ابزار